Jaki jest wpływ aktywności fizycznej na zdrowie i funkcjonowanie naszego organizmu.

Jakie korzyści osiągamy poprzez systematyczną aktywność fizyczną?

 • Kompensujemy  brak ruchu,
 • Neutralizujemy stresy i przeciążenia psychiczne,
 • zapobiegamy występowaniu szeregu chorób i dolegliwości,
 • regenerujemy  (odnawiamy) siły fizyczne i psychiczne,
 • kształtujemy ciało i osobowość (charakter),
 • rozwijamy  zainteresowania,
 • wprowadzamy nasz umysł w lepsze funkcjonowanie

Odpowiednio dobrana i zoptymalizowana aktywność fizyczna zapewnia naszemu organizmowi  osiągnięcie zadowolenia, umożliwia odprężenie, relaks, obniżenie poziom samokontroli emocjonalnej.

Psychospołeczne korzyści uprawiania Aktywności to:

 • ułatwianie przystosowania się do szybko zmieniających się warunków życia poprzez rozładowywanie stresów.
 • kształtowanie stosunków międzyludzkich – integracji społecznej trening w grupach
 • rozwijanie uzdolnień (ruchowych, artystycznych),
 • pielęgnacja zdrowia i urody – poprawa samopoczucia, samooceny,
 • kształtowanie charakteru, dyscyplina stymulowanie rozwoju, rozbudzanie zainteresowań

Wpływ systematycznej aktywności ruchowej na układ krążenia

Średnia spoczynkowa częstość skurczów serca osoby dorosłej wynosi 72 ud./min-1. U osób trenujących przyjmuje ona wartość poniżej 60 ud./min.W spoczynku u osób wytrenowanych objętość wyrzutowa wzrasta. U dorosłej nie wytrenowanej osoby wynosi ona 70-80 ml, zaś u osoby wytrenowanej często przekracza wartość 100 ml. W czasie wysiłków objętość wyrzutowa serca ulega wzrostowi. W czasie wysiłku maksymalnego może osiągnąć 150-160 ml, podczas gdy u osób nie wytrenowanych tylko 100 ml

Wpływ aktywności ruchowej na układ ruchowy i układ kostny

Systematyczna aktywność ruchowa powoduje zmiany czynnościowe i anatomiczne w mięśniach szkieletowych jak również w układzie kostnym osób trenujących.
Trening poprawia koordynację nerwowo-mięśniową. Zwiększa się harmonijność, precyzja jak i szybkość ruchów. Pod wpływem treningu dochodzi również do zwiększenia siły uzyskiwanej podczas maksymalnego skurczu dowolnego.
Na zjawisko to wpływa przerost pojedynczych włókien mięśniowych jak również – zwłaszcza w początkowym okresie treningu – jednoczesne pobudzenia większej liczby jednostek ruchowych. Fizjologiczny, treningowy przerost mięśni związany jest głównie ze zwiększoną syntezą białek w komórkach mięśniowych. W konsekwencji wyżej opisanych zmian, w wyniku zwiększenia maksymalnej siły mięśni trenujących, dochodzi również do wzmocnienia siły mięśni odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowej postawy ciała.
Bardzo istotnym, a korzystnym z punktu widzenia stanu zdrowia osoby trenującej jest fakt wzrostu masy tkanki kostnej jak i stopień jej mineralizacji.

Wpływ systematycznej aktywności ruchowej na zdrowie psychiczne

W dotychczasowych badaniach obserwowano korzystny wpływ umiarkowanego wysiłku fizycznego na zdrowie psychiczne. W czasie trwania wysiłku fizycznego rozładowywane są nadmierne obciążenia psychoemocjonalne osoby poddającej się treningowi. Badania psychologiczne, prowadzone u tych osób wykazały zmniejszenie poziomu lęku. U osób, u których stwierdzono stany depresyjne obserwowano obniżenie ich głębokości.
Porównywanie własnej wydolności fizycznej z wydolnością osób tej samej płci w podobnym przedziale wiekowym a nie trenujących, pokazuje bardzo korzystny rezultat w postaci większego poczucia własnej wartości.