Placówka

Po ukończeniu kursu otrzymują Państwo dokumenty:

  • skórzaną legitymację z orzełkiem,
  • legitymację plastikową,
  • zaświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652),
  • certyfikat w języku polskim,
  • certyfikat w języku angielskim.

Wszystkie dokumenty są zgodne z Europejską Ramą Kwalifikacji, co gwarantuje uznanie kwalifikacji w 28 krajach europejskich.