Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

1.200,00

Porównaj
Kategoria:

Opis

Zaproszenie do udziału w kursie:

Przedstawiamy nasz nowy kurs online „Opiekun Osób Starszych i z Niepełnosprawnością”. Czy myślisz o podjęciu pracy, która naprawdę ma znaczenie i przynosi wsparcie innym? Teraz masz wyjątkową szansę zdobyć umiejętności, które pozwolą Ci stać się autentyczną pomocną dłonią dla osób potrzebujących.

Kurs świadczony w systemie oświaty, po jego ukończeniu otrzymujesz pełne kwalifikacje zawodowe według wzoru dokumentów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.
Kurs Opiekuna Osób Starszych i Niepełnosprawnych daje możliwość legalnego podjęcia zatrudnienia i jest skierowany dla:
 • osób chcących podnieść kwalifikacje zawodowe pracujące z osobami starszymi bądź z niepełnosprawnością,
 • osób, które zamierzają zacząć świadczyć usługi opiekuńczo-wspierającye,
 • osób  domach opieki społecznej, hospicjach, placówkach opieki paliatywnej, domach samopomocy, sanatoria,
 • osób świadczących opiekę indywidualną w mieszkaniach osób potrzebujących.
Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Edukacyjno Szkoleniowe Animus-X jest wpisana do państwowego rejestru instytucji szkoleniowych Urzędu Pracy pod numerem 2.16/00015/2017. Oznacza to, że każda osoba posiadająca status bezrobotnego, może wnioskować o pokrycie kosztów naszego szkolenia przez swój Urząd Pracy.
Kurs stworzony dzięki współpracy z doświadczoną kadrą specjalistów i praktyków [SPRAWDŹ KADRĘ].

Zobacz przegląd kursu:

Co czeka na Ciebie w kursie:

Program edukacji „Opiekun Osób Starszych i Niepełnosprawnych” [KLIKNIJ]

Rola i zadania opiekuna

W module dowiesz się o:

 • jakie są główne obowiązki prawne, standardy etyczne i moralne w zakresie opieki nad osobami starszymi i z niepełnosprawnością,
 • jak rozpoznawać potrzeby i oczekiwania swoich podopiecznych,
 • jakie predyspozycje są niezbędne do wykonywania zawodu opiekuna osób starszych.

Fizjologiczne aspekty wieku podeszłego

Moduł pomoże Ci w zrozumieniu:

 • fizjologicznych zmian, które zachodzą w organizmach osób starszych,
 • procesu starzenia i jego wpływie na zdrowie i funkcje ciała osób starszych,
 • procesów zachodzących w organizmach osób starszych, takie jak spowolnienie metabolizmu, utrata masy mięśniowej, zmniejszenie elastyczności skóry, spadek zdolności regeneracji, zmiany w układzie hormonalnym itp.
 • problemów sercowo-naczyniowych, związanych z wiekiem, takie jak nadciśnienie tętnicze, choroby serca, miażdżyca i inne,
 • czynników ryzyka i jak dbać o serce osób starszych,
 • problemów związanych z układem oddechowym, trawieniem, ryzyka chorób jelit,
 • wszelkich zmian w układzie kostno-mięśniowym: osteoporoza i osteoartroza, i jakie są strategie zapobiegania i leczenia tych schorzeń.

Pielęgnacja i higiena osób starszych i niedołężnych

Moduł zawiera informacje o:

 • podstawowych zasadach higieny osobistej i ich ogromnym znaczeniu dla zdrowia i samopoczucia osób starszych i niepełnosprawnych,
 • techniki kąpieli oraz umiejętność pomocy osobom starszym w korzystaniu z toalety, szczególnie w przypadku osób, które mają ograniczoną sprawność ruchową,
 • pielęgnacji skóry osób starszych, aby zapobiegać odleżynom, infekcjom i innym problemom skórnym,
 • bezpieczeństwie podczas czynności pielęgnacyjno – higienicznych.

Przykład filmu szkoleniowego – masaż osoby unieruchomionej w pozycji leżącej

Transfer i pionizacje

 Zdobędziesz wiedzę z zakresu:

 • bezpiecznego przenoszenia i przemieszczania osób, które mają ograniczone zdolności ruchowe,
 • zasady i technik przenoszenia na powierzchnie o tej samej jak i różnej wysokości, unikania kontuzji i ergonomii,
 • ułożeniu ciała i przemieszczania na łóżku,
 • technik pionizacji z pozycji siedzącej do stojącej,
 • prewencji urazów podopiecznego jak i opiekuna.

Choroby wieku podeszłego

Moduł pomoże Ci w zrozumieniu:

 • najczęściej dotykanych schorzeń osób starszych, radzenia się z nimi i ograniczaniu powikłań,
 • chorób układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, trawiennego, moczowo-płciowego,  kostno-mięśniowego, zaburzeń neurologicznych jak i metabolicznych i endokrynologicznych.

Organizacja czasu wolnego osobom starszym

Zdobędziesz wiedzę z zakresu:

 • organizacji czasu wolnego osób starszych, aby był aktywny, satysfakcjonujący i radosny,
 • zapewnienia podopiecznym możliwość uczestnictwa w różnorodnych aktywnościach, które wspierają ich zdrowie fizyczne, umysłowe oraz umożliwiają utrzymanie społecznych relacji,
 • rozpoznania indywidualnych potrzeby, preferencje i zainteresowania osób starszych,
 • uczenia się kreatywności i elastyczności w organizacji czasu wolnego, dostosowując aktywności do zmieniających się potrzeb i możliwości.

Problemy związane z opieką nad osobami starszymi

Moduł zawiera istotne informacje:

 • o trudnościach i wyzwaniach w pracy opiekuna osób starszych i z niepełnosprawnością,
 • problematyki wypalenia zawodowego, syndrom „niosącego pomoc”, zespół stresu opiekuna czy też tematyka mobbingu.

Opieka nad umierającym i towarzyszenie śmierci

Moduł zawiera istotne informacje związane z:

 • opieką nad osobami w terminalnym stadium życia i świadczeniem wsparcia w okresie przejścia,
 • zapewnieniem im wsparcie fizycznego i emocjonalnego w tym trudnym okresie,
 • etapami procesu umierania oraz jakie są fizyczne, emocjonalne i duchowe aspekty tego procesu,
 • rolą i znaczeniem wsparcia emocjonalnego i towarzyszenia osobom umierającym,
 • słuchaniem i reagowaniem na potrzeby i uczucia podopiecznych i ich rodzin.

Aktywność fizyczna seniora

Moduł pomoże Ci w zrozumieniu:

 • istoty aktywności fizycznej dla zdrowia i samopoczucia seniorów,
 • unikalnych potrzeb fizycznych osób starszych, w tym utrzymywanie sprawności, mobilności i elastyczności,
 • korzyści zdrowotnych wynikających z regularnej aktywności fizycznej, takie jak poprawy kondycji sercowo-naczyniowej, utrzymaniem zdolności ruchowych, kontrolą wagi czy również poprawy jakości snu,
 • różnych rodzajów aktywności fizycznej odpowiednich dla seniorów, w tym spacery, gimnastyka, ćwiczenia wzmacniające, joga, pływanie i wiele innych,
 • wykorzystywania technik motywacyjnych.

Przykład filmu szkoleniowego – aktywność fizyczna seniorów

Pierwsza pomoc

Zdobędziesz wiedzę z zakresu:

 • udzielania pierwszej pomocy osobom starszym i monitorowania parametrów życiowych,
 • rozpoznawaniu sytuacji, które mogą stanowić zagrożenie dla osób starszych, takie jak: upadki, duszenia się, ataki serca, udary i inne nagłe sytuacje medyczne oraz jak oceniać stan osoby starszej, w tym jej oddech, tętno, świadomość i reakcje,
 • postępowania, gdy osoba starsza upadnie, w tym jak ocenić ewentualne obrażenia,
 • zasad i dobrych praktyk  zapobiegania urazom i zagrożeniom zdrowotnym u osób starszych i z niepełnosprawnością.

Komunikacja z podopiecznymi i ich rodzinami

Moduł zawiera istotne informacje:

 • o metodach skutecznej komunikacji zarówno z osobami, którymi się opiekują, jak i z ich rodzinami,
 • jakie są różne formy komunikacji, w tym werbalna, niewerbalna i pisemna, oraz jakie znaczenie mają w relacjach z podopiecznym,
 • techniki nawiązywania kontaktu z osobami starszymi, w tym na tworzeniu pozytywnego pierwszego wrażenia i budowaniu zaufania,
 • jak respektować prywatność i poufność informacji.

Pielęgnacja chorego leżącego w łóżku

Moduł pomoże Ci w zrozumieniu:

 • zagadnień związanych z opieką nad osobami, które ze względu na swój stan zdrowia spędzają znaczną część czasu w łóżku,
 • technik zapobiegających odleżynom – zmiany pozycji ciała, pielęgnacji skóry, korzystaniu ze specjalnych materacy i poduszek przeciwodleżynowych,
 • sposobów zapewnienia higieny osobistej osobie leżącej w łóżku, w tym obmywanie i higiena włosów.

Przykład filmu szkoleniowego – mycie ciała osoby leżącej

Etyka zawodowa opiekuna

Moduł pomoże Ci w zrozumieniu:

 • kwestii związanymi z etycznym postępowaniem i normami zawodowymi w pracy opiekuna,
 • moralnego i profesjonalnego postępowania w swojej pracy, dbając o dobro, komfort własny i podopiecznych,
 • istniejących kodeksach etyki zawodowej, które regulują postępowanie opiekunów i określają ich obowiązki wobec podopiecznych,
 • swojej roli zawodowej i jakie są granice kompetencji, zwłaszcza w kontekście opieki medycznej.

Odpowiedzialność prawna opiekuna

Moduł pomoże Ci w przyswojeniu:

 • informacji na temat swoich obowiązków i odpowiedzialności prawnej w wykonywaniu zawodu opiekuna również w czasach pandemii,
 • prawach i obowiązkach opiekuna w kontekście roli prawa w ochronie zdrowia i bezpieczeństwa podopiecznych,
 • zapewnieniu jakości usług,
 • prawach przysługujących osobom starszym i z niepełnosprawnością.

Trening oddechu

Zdobędziesz wiedzę z zakresu:

 • technik oddychania w przypadku problemów z układem oddechowym lub ograniczeń w ruchu,
 • ćwiczeń i technik oddechowych, które pomagają poprawić zdolność do oddychania, takie jak ćwiczenia rozciągające i wzmacniające mięśnie oddechowe,
 • technik wspomagających redukcję stresu i poprawiających samopoczucia podopiecznych.

Trening pamięci

Moduł zawiera istotne informacje:

 • o funkcjach poznawczych, w tym pamięci, u podopiecznych, którzy mogą doświadczać naturalnego spadku tych zdolności,
 •  na temat znaczenia utrzymywania aktywności umysłowej w codziennym życiu podopiecznych,
 • porady jak wprowadzić się w dobry nastrój.

Przykład filmu szkoleniowego – trening skojarzeń

Terapeutyczny trening osób z niepełnosprawnością

Zdobędziesz wiedzę z zakresu:

 • funkcjonowania osób poruszających się na wózkach, charakterystyki ich problemów i ćwiczeń zapobiegających fizycznym dolegliwościom,
 • ułożeniu treningu dla osób z dysfunkcjami z wykorzystaniem taśm oporowych, hantli, wyciągu, piłki lekarskiej i własnego oporu ciała.
 • wskazówki dotyczące zapewnienia stabilizacji – bezpieczeństwa podczas wykonywanych ćwiczeń,
 • metod rozciągania dla osób z rożnego typu dysfunkcjami.

Stres

Moduł pomoże Ci w przyswojeniu:

 • natury stresu i dostarcza narzędzi, które pozwalają na bardziej efektywne radzenie sobie z nim,
 • budowania odporności na stres, co oznacza, że ​​uczestnicy są bardziej odporni na negatywne skutki stresu,
 • kompletną wiedzę na temat hormonu wydzielanego podczas stresu – kortyzolu i sposoby na redukcję jego poziomu.

 

Dlaczego warto wybrać nasz kurs „Profesjonalny Opiekun Osób Starszych i Niepełnosprawnych”?

🤝 Empatia i Zrozumienie: Nasz kurs skupia się nie tylko na praktycznych umiejętnościach, ale również na budowaniu wrażliwości i empatii. Nauczysz się jak tworzyć relacje oparte na zrozumieniu, szacunku i zaufaniu.

🌞 Podtrzymywanie Dostojności: Dowiesz się, jak zapewnić godne i komfortowe życie osobom starszym czy niepełnosprawnym. Nauczysz się radzić sobie z codziennymi wyzwaniami oraz wspierać ich w osiąganiu pełni życia.

🛌 Pielęgnacja i Opieka Zdrowotna: Zdobędziesz wiedzę na temat podstawowej opieki zdrowotnej, rozpoznawania podstawowych objawów chorób oraz zapewniania odpowiednich procedur pielęgnacyjnych.

🤸‍♀️ Zrozumienie Specjalnych Potrzeb: Nauczysz się dostosowywać opiekę do różnych potrzeb, takich jak mobilność ograniczona, problemy z komunikacją i inne wyzwania związane z niepełnosprawnością.

💼 Praca Profesjonalna: Oprócz aspektów opieki, poznasz również aspekty organizacyjne i etyczne związane z pracą jako opiekun. Zdobędziesz umiejętności zarządzania czasem, komunikacji z rodziną podopiecznych oraz prawidłowego dokumentowania opieki.

📚 Bogaty Zestaw Materiałów: Otrzymasz dostęp do kompleksowego zestawu materiałów edukacyjnych, w tym wideo-lekcji, e-booków i ćwiczeń praktycznych, które pomogą Ci doskonalić swoje umiejętności.

🎓 Certyfikat Ukończenia: Po zakończeniu kursu otrzymasz certyfikat potwierdzający Twoje umiejętności jako profesjonalnego opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych.

Uczestnicząc w kursie:

 • będziesz potrafił opracować plan pomocy, wsparcia i opieki długoterminowej osoby starszej
 • nauczysz się posługiwać dokumentacją dotyczącą sytuacji zdrowotnej i społecznej osoby starszej
 • poznasz zasady organizowania prac opiekuńczo-wspierających u osoby starszej, w tym: rozpoznanie warunków życia i poziomu psychofizycznych osoby starszej
 • będziesz w stanie opracować plan pomocy, wsparcia i opieki długoterminowej dla osoby starszej, prowadzenie dokumentacji, itp.
 • poznasz zasady wykonywania czynności opiekuńczo-wspierających u osoby starszej w tym:
  • przeciwdziałania zagrożeniom zdrowia i życia osoby starszej
  • udzielanie pierwszej pomocy
  • wykonywanie czynności opiekuńczych i higienicznych u osoby starszej, itp.
 • będziesz potrafił aktywować osoby starsze do samodzielności życiowej, w tym m.in.
  • inicjować i podtrzymywać pozytywne relacje osoby starszej z osobami z najbliższego otoczenia
  • organizować czas wolny osobie starszej
  • wspierać osoby starsze w usprawnieniu psychofizycznym. itp.
 • nauczysz się stosować metody komunikowania się i negocjacji w różnych sytuacjach społecznych z uwzględnieniem procesów emocjonalno-motywujących oraz osobowości osoby starszej w relacjach z otoczeniem
 • nauczysz się organizować osobie starszej korzystanie ze świadczeń podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej
 • będziesz potrafił pomóc osobie starszej w użytkowaniu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
 • dowiesz się jak pomóc osobie starszej w prowadzeniu gospodarstwa domowego
 • poznasz sposoby analizowania i usuwania czynników wpływających na wykluczenie społeczne osoby starszej
 • będziesz potrafił zadbać o jakość świadczonych usług i standard opieki
 • poznasz przepisy prawa dotyczących pomocy społecznej i ubezpieczeń społecznych, w tym przestrzeganie zasad etyki i odpowiedzialności zawodowej
 • nauczysz się przestrzegać zasad etyki zawodowej, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

 

Po ukończonym kursie otrzymujesz DOKUMENTY

Dostęp do szkolenia otrzymasz w ciągu 48 godzin po dokonaniu płatności i rejestracji na naszej platformie szkoleniowej.

 

Zainteresowany kursem? Napisz lub zadzwoń, a udostępnimy Ci darmową, 30-dniową wersję demo kursu. 

📲 – 668 078 457

📨 – biuro@animus-x.pl

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *